Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi osa-aikaisen erikoissuunnittelijan määräaikaisen tehtävän 50 % työajalla

Hakuaika on päättynyt 11.3.2022.