Avoin työhakemus

Kiitos mielenkiinnostasi Lääkärikeskus Aavaa kohtaan!
Täytä alla oleva avoin hakemus ja liitä tarvittavat liitetiedostot liitteeksi.


Haettu tehtäväalue
Erikoistumisala
Työsuhteen luonne *
Työnhakijoiden perustiedot
Sukunimi (L) *
Etunimet (L) *
Kutsumanimi
kuva
Syntymäaika (pp.kk.vv)
Lähiosoite (L)
Postinumero (L)
Postitoimipaikka (L)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite *
Hakemustani saa säilyttää* *

CV päivitetty (pp.kk.vvvv)
Liitä tähän ansioluettelosi ja vapaamuotoinen hakemuksesi, muista tallentaa liitteet
Liitteet
Koulutus
Ylin suoritettu tutkintoaste
Tutkinnon nimi
Oppilaitos, suuntautuminen/pääaine
Valmistumispvm (pp.kk.vvvv)
Mikäli lisäät ansioluettelon, josta ilmenee alla olevat tiedot, voit jättää "tutkinnot" ja "kokemus aiemmilla työnantajilla" -kohdat täyttämättä.
Tutkinnot (peruskoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja perustutkinnot)
Tutkintoaste Tutkintonimike Oppilaitos Suuntautuminen/pääaine Valmistumispvm (pp.kk.vvvv)
Muut suoritetut koulutukset. Tähän kerätään ammatillinen jatkokoulutus ja -tutkinnot. Näissä tutkinnoissa vaadittava ammattitaito kattaa jonkin laajahkon erikoisalueen ja tutkintoon on liittynyt näyttökoe. Koulutuksen kesto on ollut 20-60 opintoviikkoa tai 10 opintopistettä. Tähän tulevat myös yliopistojen täydennyskoulutukset, approbatur-opinnot, pidempi työmarkkinakoulutus ym.
Tutkinnon nimi Suuntautuminen / pääaine Valmistumispvm (pp.kk.vvvv) Koulutuksen järjestäjätaho
Aiemmat työnantajat ja työkokemukset
Kokemus aiemmilla työnantajilla
Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Työsuhde alkoi (pp.kk.vvvv) Työsuhde päättyi (pp.kk.vvvv) Työtehtävien kuvaus
Yleinen kielitutkinto
Mikä kieli?
Muuta
IV-lupa
Merkittävät asiakkuus- ja projektivastuut
Harrastukset, luottamustoimet ja erityisosaaminen
Referenssit
Miksi sopisit hakemaasi tehtävään?

1. Yleinen osaaminen - työnhakijat
 
Oma arvio
Oma arvio
1
PEREHTYVÄ: Perehtyvällä työntekijällä tarkoitetaan terveydenhuollon tai muun ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä, joka on vasta valmistunut tai perehtyy uuteen tehtävään. Perehtyvä voi olla ollut pitkään poissa koulutusta vastaavasta työstään tai työskennellyt nykyisestä poikkeavissa tehtävissä. Perehtyvä tarvitsee kokeneemman työntekijän ohjausta niin ammatillisessa mielessä kuin toimipaikan sääntöjen ja arvojen omaksumisessa. Perehtyvällä tasolla osaaminen voi olla tehtävissä, joita tehdään harvoin ja niissä onnistumiseksi käytetään apuna kirjallisia ohjeita.
 
2
SUORIUTUVA: Suoriutuvalla työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on jonkin verran työkokemusta, mutta hän tarvitsee vielä kokeneemman tukea ammatillisessa päätöksenteossa. Tehtävissä onnistumisessa käytetään kirjallisia ohjeita apuna. Kokemuksen kasvaessa työntekijä oppii myös toimimaan toimipaikan normien ja sääntöjen mukaan ja käyttämään teoriatietoja työssään. (tuntee oman osaston ja laajentaa osaamistaan koko toimipakkaan.)
 
3
PÄTEVÄ: Pätevällä työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on pidempi työkokemus ja varma oman alan sisällön osaaminen. Pätevä kykenee itsenäiseen päätöksen tekoon muuttuvissa oloissa. Ymmärtää työnsä merkityksen potilaan hoidossa ja oman toimipaikkansa eri ammattiryhmien työn sujuvuudessa. Pätevä osaa vähäisellä ohjauksella ottaa uusia yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja tutkimuksia käyttöön. Pätevä ymmärtää työnsä kokonaisuutena ja kykenee asettamaan päämääriä ja löytää tavat niiden saavuttamiseen.
 
4
TAITAVA: Taitavalla on alansa pitkä työkokemus ja henkilökohtaista erityisosaamista, jota hän osaa käyttää toimipisteessään ja / tai ammattiryhmässään. Taitava työntekijä voi toimia perustehtävien lisäksi vastuutehtävissä osastolla, toimipaikassa tai yhtymätason tehtävissä. Taitava on kiinnostunut oman työnsä ja kehittämisestä ja hän on innostunut kouluttamisesta. Taitava on ihanteellinen uuden työntekijän perehdyttäjä. Omaa laajemmat teoriatiedot ja käytännön taidot kuin pätevä. Taitava osaa ohjeistaa muun henkilökunnan täysin uuden toimintamallin käyttöönottoon.
 
5
ASIANTUNTIJA: Asiantuntija työntekijällä on pitkä alansa työkokemus. Hän on innostunut kehittämään itseään, työtään ja yhtymän toimintaa. Asiantuntija osaa kerätä teoriatietoa ja soveltaa sitä työssään. Asiantuntija jakaa tietojaan muiden yhtymän työntekijöiden käyttöön. Hän on huippuosaaja, jolla on kykyjä ja halua edetä yhtymässä. Asiantuntija osallistuu aktiivisesti havaitsemiensa puutteiden korjaamiseen niin omassa toimipisteessä kuin eri toimintojen välisessä yhteistyössä. Asiantuntija hallitsee kaikki alemmat osaamisen tasot.
 
Lisätiedot
  1 2 3 4 5    
Kielitaito
   
Hyvä suomenkielen taito
   
Ruotsi
   
Englanti
   
Saksa
   
Venäjä
   
Ranska
   
Muu kielitaito
   
Tietotekniikka
   
Doctorex / DynamicHealth
   
Muu potilashallinto-ohjelma
   
Orange Contact
   
Word
   
Excel
   
PowerPoint
   
Muut - mitkä