AVOIN HAKEMUS (muut kuin opetustehtävät)

Täytä avoin hakulomake huolellisesti ja lähetä hakemuksesi sivun alareunassa olevalla painikkeella. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Hakemuksia säilytetään Tampereen ammattikorkeakoulussa 6kk.


Perustiedot
Sukunimi *
Etunimet *
Käytettävissä alkaen (p.k.vvvv) *
Haetun työsuhteen muoto

Työaikamuoto

Ensisijaisesti kiinnostavat työtehtävät
Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?
Kuva
CV ja vapaamuotoinen hakemus
Yhteystiedot
Puhelin *
Sähköposti *

Kielitaito
 
A1
Selviän yksinkertaisista puhetilanteista, joissa minun pitää kertoa itsestäni ja lähiympäristöstäni. Puheeni on hidasta ja katkonaista. Ääntämisessäni on puutteita. Kun puhutaan hitaasti ja selkeästi ymmärrän sanoja ja ilmauksia, jotka koskevat minua tai minulle tuttuja ihmisiä ja asioita. Ymmärrän yksinkertaista tekstiä ja pystyn löytämään tietoa esim. ilmoituksista ja lomakkeista. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä, yksittäisiä ilmaisuja ja hyvin lyhyitä lauseita sekä täyttää lomakkeisiin henkilötietoni. Osaan käyttää joitakin peruskieliopin rakenteita.
 
A2
Selviän rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa. Ääntämiseni saattaa olla vielä puutteellista ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin. Pystyn yleensä tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta. Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot esimerkiksi esitteistä ja aikatauluista sekä ymmärrän lyhyitä ja yksinkertaisia kirjeitä ja sähköposteja, jos ne käsittelevät tuttuja aiheita. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet.
 
B1
Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston mielestäni vähintään kohtalaisesti. Selviän jokapäiväisistä puhetilanteista työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrän selkeän yleiskielisen puheen ja TV-ohjelmien pääasiat, jos puhe käsittelee minulle tuttuja asioita ja jos puhe on suhteellisen hidasta ja selkeää. Normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Pystyn lukemaan jokapäiväistä tai työhön liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin. Hallitsen peruskieliopin.
 
B2
Selviän työssä ja vapaa-aikana käytännön puhetilanteissa hyvin sekä melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Osaan esittää ajatuksiani kokonaisuuksina ja perustella näkökantojani. Hallitsen perussanaston hyvin. Ymmärrän pitkiä puheita ja luentoja, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat televisio-uutiset ja ajankohtaisohjelmat, joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat vielä vaikeuksia. Pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Pystyn hakemaan tietoa ja pystyn selvittämään tekstejä omaan alaani erikoistuneista lähteistä. Pystyn lukemaan kaunokirjallisuutta. Osaan kirjoittaa esseen tai raportin. Hallitsen peruskieliopin hyvin ja osaan tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä.
 
C1
Puhun selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista erilaisissa tilanteissa sekä pystyn pitämään valmistellun esitelmän vaivatta. Hallitsen kielen rakenteen ja sanaston hyvin. Pystyn helposti seuraamaan keskusteluja ja luentoja. Ymmärrän puhuttua kieltä, vaikka se ei olisikaan rakenteeltaan selkeää. Ymmärrän televisio-ohjelmat ja elokuvat vaikeuksitta. Pystyn lukemaan ja ymmärtämään artikkeleissa, raporteissa ja teknisissä ohjeissa erikoisalojen kieltä, vaikka ala ei olisikaan minulle tuttu. Osaan kirjoittaa selkeän ja hyvin rakennetun tekstin ja ilmaista itseäni melko laajasti. Osaan kirjoittaa erilaisia tekstejä vakuuttavasti, omalla tyylilläni ja lukijalle sopivasti. Hallitsen kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti, mutta harvinaisten sanojen ja vaikeiden lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa ongelmia.
 
C2
Puhun erittäin sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tyylillä. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärrän syntyperäisen puhujan nopeaakin puhetta, jos minulla on ollut aikaa tottua puhetapaan. Luen vaikeuksitta erilaisia tekstejä. Osaan kirjoittaa selkeästi, sujuvasti ja tyylillisesti oikein. Osaan kirjoittaa tiivistelmiä yhtä hyvin ammattiini liittyvistä kuin kaunokirjallisistakin teksteistä.
 
Lisätiedot
     
   
Englanti
 
Ruotsi
 
Saksa
 
Ranska
 
Venäjä
 
Espanja
 
Kiina
 
Viro
 
Muu kielitaito, mikä? i
Tarkenna lisätietoihin
 
Portugali
 
Italia
 
Suomi toisena kielenä
 

Tietotekniset taidot
 
Osaaminen (1=heikko, 5=erinomainen)
Osaaminen (1=heikko, 5=erinomainen)
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Lisätiedot
  1 2 3 4 5    
Tekstinkäsittely
   
Taulukkolaskenta
   
Esitysgrafiikka
   
Kuvankäsittely
   
Sähköposti
   
Sähköinen kalenteriohjelma
   
Muu tietotekninen osaaminen
   

Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Lisätiedot
Äidinkieli
Muu äidinkieli, mikä?
KOULUTUSHISTORIA
Tutkinnot ja tutkintoon tähtäävät opinnot
Tutkinnon taso Opintosuunta Tutkinto Oppilaitos Pääaine/suuntautuminen Aloitusvuosi Valmistumisvuosi/arvio Lisätiedot (esim. suoritetut opintopisteet)
Oletko suorittanut opettajan pedagogiset opinnot?
Täydennyskoulutukset ja muut lyhyempikestoiset kurssit
Kurssi/koulutus Järjestäjä Suoritusaika Lisätiedot
Luvat ja sertifikaatit
Lupa/sertifikaatti Voimassaolopäivämäärä Lisätiedot
TYÖHISTORIA
Yritys / työnantaja Tehtävä / ammattinimike Työsuhteen kesto, vuodet Työsuhteen kesto, kuukaudet Alkupvm Päättymispvm Tehtävän sisältö
Muuta
Muu erityisosaaminen
Suosittelijat
Palkkatoive (€/kk)
Mitä kautta kuulit tehtävästä?