Ledelsesvant forhandlingschef til Teknisk Landsforbund

Teknisk Landsforbund (TL) søger en erfaren forhandlingschef med blik for både detaljer og helhed og stærke ledelsesmæssige kompetencer.

Forhandlingschefen skal medvirke til at sikre og udvikle medlemmernes tryghed og karrieremuligheder på arbejdsmarkedet gennem opfyldelse af TL’s fagpolitiske mål og beslutninger.


Forhandlingschefen skal aktivt understøtte TL’s strategi for større medlemstilfredshed og -organisering og i samarbejde med forbundets øvrige afdelingsledere sikre en serviceorienteret opgaveløsning for TL’s medlemmer, tillidsvalgte og samarbejdspartnere.


Dine arbejdsopgaver
Du bliver leder af en afdeling på Forbundskontoret med 10 dygtige og engagerede medarbejdere, og du har også selv en række konkrete opgaver i afdelingen. Derudover bliver du ansvarlig for, at det faglige arbejde i forbundets ni lokalafdelinger varetages på et højt kvalitativt niveau.
Jobbet er krævende og indeholder forskelligartede opgaver og mange samarbejdsflader i og udenfor organisationen.

Afdelingens hovedopgaver er at:
• Forberede og gennemføre overenskomstfornyelser m.v.
• Perspektivere og udbrede OK-vilkår m.v. for medlemmer, der endnu ikke er omfattet af overenskomster
• Sikre TL’s dækningsområde, herunder indgå overenskomster og samarbejds-/grænseaftaler
• Interessevaretagelse indenfor ansættelsesret, overenskomst-, pensions- og arbejdsmiljøområdet m.v.
• Repræsentere TL i en række tværfaglige samarbejder internt såvel som eksternt
• Rådgive og yde bistand til lokalafdelingerne ifm. medlemssager
• Føre sager ved domstolene, herunder med TL’s egen advokat
• Ansvarlig for at sikre et højt fagligt niveau hos egne medarbejdere samt hos de faglige medarbejdere i TL’s lokalafdelinger
• Uddanne og informere tillidsrepræsentanter
• Være sekretariat for fagpolitiske udvalg og underudvalg, herunder bidrage til politikudvikling
• Bidrage til at synliggøre TL’s faglige arbejde og resultater, også i medierne
• Overordnet strategi for organisering og fastholdelse af medlemmer
• Sikre relevante faglige arrangementer i tæt samarbejde med faglige netværk og lokalafdelingerne

Forhandlingschefen refererer til TL’s sekretariatschef.


Vi lægger vægt på, at forhandlingschefen:
• Har gode lederevner, gerne med en formel lederuddannelse, og kan skabe resultater gennem medarbejderne
• Har stor indsigt i og erfaring med overenskomst-, lov- og aftalestof
• Har relevant forhandlingserfaring, herunder erfaring med kollektiv arbejdsret
• Forstår at begå sig i en politisk organisation og støtter op om fagbevægelsens værdigrundlag
• Er god til at skabe relationer både indenfor og udenfor egen organisation
• Er udviklings- og samarbejdsorienteret og besidder evnen til at se muligheder og agere i en foranderlig verden
• Har en videregående uddannelse fra det samfundsvidenskabelige område, formentlig som jurist eller tilsvarende viden og erfaring
• Har en høj integritet og fremstår tillidvækkende

Hvad tilbyder vi udover spændende arbejdsopgaver?
Du bliver en del af en arbejdsplads med en uformel tone og plads til humor, og vi trives godt socialt. Vi har en attraktiv sundhedsordning, frokostordning, 5 ugers ferie og 1 uges særlige feriefridage, omsorgsdage og arbejdsgiverbetalt pension.  

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Forbundsformand Lone Engberg Thomsen på let@tl.dk eller 3343 6501.

Ansøgningsfristen udløber den 15. november. Vi holder samtaler i uge 47, og vi anvender test i ansættelsesprocessen.  Tiltrædelse 1. januar 2020 eller snarest muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Teknisk Landsforbund
Teknisk Landsforbund er en fagforening for ca. 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for teknik, design og byggeri. Der er ni lokale afdelinger med a-kasse og et forbundskontor. Se mere på www.tl.dk.


Du søger stillingen ved at udfylde nedenstående

Basisinformation

Alle felter med * skal udfyldes

Fornavn(e) *
Efternavn *
Email (privat) *
Telefonnummer (privat) *

Ansøgningsdata

CV

CV, ansøgning, eksamensbeviser

Personlig information

Fødselsdato *
Køn

Bopæl

Gade *
Postnummer *
By *
Nuværende ansættelse *
LinkedIn profile (link)
Hvorfra hørte du om denne stillingsannonce? *

Oplysningspligt i forbindelse med rekruttering

Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som du indtaster i din jobansøgning via rekrutteringssystemet og vil sikre at GDPR overholdes.

Samtykkeerklæring v/indsendelse af jobansøgning
Jeg giver samtykke til, at mine personoplysninger bruges som beskrevet i jeres datapolitik. Mit samtykke er givet under den forudsætning, at mine personoplysninger ikke bruges i en sammenhæng, der går videre end denne ansøgning.
*

Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med mine rettigheder i forbindelse med jeres behandling af mine personoplysninger, og at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke ved at skrive til hr-personale@tl.dk.
*

Jeg accepterer, at I gemmer min ansøgning i op til 6 måneder.
*