Teknisk Landsforbund søger ny chef for faglig afdeling

Vil du være med til at sikre gode og trygge arbejdsforhold for Danmarks teknikere, designere og konstruktører? Så søger vi lige nu en chef for vores faglige afdeling i en fagforening i rivende udvikling.

Dine arbejdsopgaver
Du bliver leder af faglig afdeling på Forbundskontoret med 8 kompetente og engagerede medarbejdere. Du har også selv en række konkrete opgaver og ansvarsområder i afdelingen. Derudover bliver du ansvarlig for strategien og udviklingen af det faglige arbejde i vores medlemscenter. Det gør du i samspil med bl.a. de to driftschefer på det faglige område i medlemscenteret.

Du kommer til at få et job, der indeholder mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdsflader i og uden for organisationen.

Afdelingens opgaver er bl.a.

 • Forberede og gennemføre overenskomstfornyelser m.v.
 • Perspektivere og udbrede OK-vilkår m.v. for medlemmer, der endnu ikke er omfattet af overenskomster
 • Sikre TL’s dækningsområde, herunder indgå overenskomster og samarbejds-/grænseaftaler
 • Interessevaretagelse indenfor ansættelsesret, overenskomst-, pensions- og arbejdsmiljøområdet m.v.
 • Repræsentere TL i en række tværfaglige samarbejder internt såvel som eksternt
 • Rådgive og yde bistand til medlemscenteret ifm. medlemssager
 • Føre sager ved domstolene, herunder med TL’s egen advokat
 • Ansvarlig for at sikre et højt fagligt niveau hos egne medarbejdere samt hos de faglige medarbejdere i TL’s medlemscenter
 • Uddanne og informere tillidsrepræsentanter
 • Være sekretariat for fagpolitiske udvalg og underudvalg, herunder bidrage til politikudvikling
 • Bidrage til at synliggøre TL’s faglige arbejde og resultater, også i medierne
 • Udvikling og drift af den faglige del af vores IT-systemer (Føniks og Georg), herunder også sikre at GDPR-reglerne i alle tilfælde overholdes.

Du kommer til at referere til TL’s sekretariatschef, og du vil være en del af ledergruppen i TL.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er åben, målrettet og tillidsvækkende
 • Har en anerkendende og udviklende ledelsesstil, gerne med en formel lederuddannelse
 • Har en videregående uddannelse fra det samfundsvidenskabelige område, formentlig som jurist eller tilsvarende viden og erfaring
 • Har stor indsigt i og erfaring med overenskomst-, lov- og aftalestof
 • Har relevant forhandlingserfaring, herunder erfaring med kollektiv arbejdsret
 • Forstår at begå sig i en politisk organisation og støtter op om fagbevægelsens værdigrundlag
 • Er god til at skabe relationer både indenfor og udenfor egen organisation
 • Er udviklings- og samarbejdsorienteret og besidder evnen til at se muligheder og agere i en foranderlig verden
 • Har gode digitale kundskaber og lyst til at arbejde med digital udvikling

Du skal ikke tøve med at søge, selvom du ikke kan sætte kryds ved alt.

Hvad tilbyder vi udover spændende arbejdsopgaver?
Du bliver en del af en arbejdsplads med en uformel tone og plads til humor, og vi trives godt socialt. Vi har en attraktiv sundhedsordning, frokostordning, 5 ugers ferie og 1 uges særlige feriefridage, omsorgsdage og arbejdsgiverbetalt pension.  

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte sekretariatschef Fie Vestergaard på fve@tl.dk eller 26241804.

Ansøgningsfristen udløber den 12. juni 2023. Vi holder 1. samtale 19. juni 2023 og 2. samtale 26. juni 2023 og vi anvender test og cases i ansættelsesprocessen. Tiltrædelse 1. august 2023 eller snarest muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Om Teknisk Landsforbund
Teknisk Landsforbund er en fagforening for ca. 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for teknik, design og byggeri. Se mere på www.tl.dk


Du søger stillingen ved at udfylde nedenstående

Basisinformation

Alle felter med * skal udfyldes

Fornavn(e) *
Efternavn *
Email (privat) *
Telefonnummer (privat) *

CV

CV, ansøgning, eksamensbeviser
Mit CV og ansøgning er uploadet og vedhæftet denne ansøgning *

Bopæl

Gade *
Postnummer *
By *
Nuværende ansættelse *
LinkedIn profile (link)
Hvorfra hørte du om denne stillingsannonce? *

Oplysningspligt i forbindelse med rekruttering

Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som du indtaster i din jobansøgning via rekrutteringssystemet og vil sikre at GDPR overholdes.

Samtykkeerklæring v/indsendelse af jobansøgning
Jeg giver samtykke til, at mine personoplysninger bruges som beskrevet i jeres datapolitik. Mit samtykke er givet under den forudsætning, at mine personoplysninger ikke bruges i en sammenhæng, der går videre end denne ansøgning.
*

Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med mine rettigheder i forbindelse med jeres behandling af mine personoplysninger, og at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke ved at skrive til hr-personale@tl.dk.
*

Jeg accepterer, at I gemmer min ansøgning i op til 6 måneder.
*