Saamelaiskäräjät hakee määräaikaista toimistosihteeriä yleiseen toimistoon

Hakuaika on päättynyt.