Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi henkilöstöpäällikön määräaikaisen tehtävän

Hakuaika on päättynyt - Ohcanáigi lea nohkan.