Hakemus / Harjoittelu

Kämp Collection Hotels hakee harjoittelijoita jatkuvasti eri yksiköihinsä erilaisiin tehtäviin.
Mikäli olet kiinnostunut harjoittelusta Kämp Collection Hotels -konsernissa, voit hakea harjoittelupaikkaa tällä lomakkeella.

Hakemuksesi säilyy automaattisesti järjestelmässämme avoimena 6 kk, jonka kuluessa otamme yhteyttä, mikäli sinulle sopiva harjoittelupaikka tulee avoimeksi. Tietosi ovat ainoastaan Kämp Collection Hotels -konsernin sisäisessä käytössä ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Mikäli toivot, että hakemuksesi poistuu järjestelmästämme aikaisemmin, otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen rekry@kampcollection.com.


Application / Internship

Kämp Collection Hotels is constantly searching interns for different departments and different positions. By filling out this form you can apply for an internship of your interest.

Your application will remain in our system for six months and the data is processed confidentially. We will contact you in case there opens a position matching your ambitions.

In case you want the application to be withdrawn earlier, please contact us by e-mail at rekry@kampcollection.com.


Sukunimi / Surname *
Etunimet / First names *
Puhelinnumero / Telephone
Syntymäaika (pp.kk.vvvv) / Date of birth (dd.mm.yyyy)
Lähiosoite / Home address
Postinumero / Postal code
Sähköposti / E-mail
Hakukohde / I am interested in the following field *
Kiinnostava tehtäväalue / Positions I am interested in
Opintoala/tutkinto/muu, johon harjoittelu liittyy / Area of studies / degree
Harjoittelun toivottu kesto / Preferred duration of internship
Harjoittelun toivottu ajankohta / Preferred date of internship

Hakemus, CV ja muut mahdolliset liitteet / Cover letter, CV and other related attachments

Muistathan myös tallentaa lataamasi liitteet / Make sure that you also save the attachments you upload


Koulutus / Education
Tutkintonimike / Degree title
Koulutustaso / Educational level
Koulutustaso / Educational level Tutkinnon suorittamispaikka / Institute Pääaine/ erikoistumisalue / Area of specialisation Valmistumisajankohta/arvioitu valmistumisajankohta (pp.kk.vvvv) / Date of graduation/estimated date of graduation (dd.mm.yyyy)
Työkokemus / Work experience
Työkokemus yhteensä / All work experience
Työkokemus eri tehtävissä / Work experience in different positions
Työnantaja / Name of the employer Kuvaus työtehtävästä / Work description Työsuhteen alkamispäivä (pp.kk.vvvv) / Starting date (dd.mm.yyyy) Työsuhteen päättymispäivä (pp.kk.vvvv) / Finishing date (dd.mm.yyyy)
Miksi haluat harjoittelijaksi Kämp Collection Hotelsiin? / Why are you interested in an internship in Kämp Collection Hotels?
Minkälaisista tehtävistä olet kiinnostunut? / What kind of tasks are you interested in?
Kuinka pitkästä harjoittelusta olet kiinnostunut? / Preferred duration of the internship? *
Oletko kiinnostunut jatkamaan Kämp Collection Hotelsin työntekijänä harjoittelun jälkeen? / Are you interested in continuing as a Kämp Collection Hotels employee after the internship?
Lisätietoja / Additional information
Kuvaile itseäsi, osaamistasi ja kehittymistoiveitasi lyhyesti / Please describe yourself, your knowledge and improvement wishes

Osaaminen
 
Osaaminen
Osaaminen
1
Alkeet
 
2
Tyydyttävä
 
3
Hyvä
 
4
Erinomainen
 
Lisätiedot
  1 2 3 4    

1=Alkeet, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä,
4=Erinomainen
   
Kielitaito
   
suomi
   
ruotsi
   
englanti
   
ranska
   
espanja
   
saksa
   
venäjä
   
kiina
   
muu, mikä?
   
muu, mikä?
   
muu, mikä?
   
IT-taidot
   
Opera-varausjärjestelmä
   
Hotellinx
   
Micros
   
ResDiary
   
Microsoft Dynamics CRM
   
Dynamics Nav
   
Mara-Plan
   
Sympa
   
MS Office
   
muu, mikä?
   
muu, mikä?
   
muu, mikä?
   
muu, mikä?
   
muu, mikä?
   

Skills
 
Skills
Skills
1
beginner
 
2
satisfactory
 
3
good
 
4
excellent
 
Additional information
  1 2 3 4    
1=beginner, 2=satisfactory, 3=good, 4=excellent
   
Language skills
   
Finnish
   
Swedish
   
English
   
French
   
Spanish
   
Other
   
Other
   
Other
   
IT skills
   
Opera
   
Hotel linx
   
Micros
   
Casimir
   
Mara-Plan
   
MS Office